بازنگری ترم تابستان دانشگاه آزاداسلامی و احتمال حذف دوره تابستان دکتری

موسسه سینا با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و ترجمه کتاب، مقالات از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی، چاپ کتاب ، مشاوره در انجام  مقالات  و  … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود.

08 03-2016

بازنگری ترم تابستان دانشگاه آزاداسلامی و احتمال حذف دوره تابستان دکتری

معاونآموزشی دانشگاهآزاد گفت: درحال بازنگری مجدد آیین نامه ترم تابستان این دانشگاههستیم و برنامه داریم تا اردیبهشت ماه آیین نامه جدید را ابلاغ کنیم.

فرهاد حسین زاده لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آیین نامه ترم تابستان دانشگاه آزاد سال گذشته به واحدها ابلاغ شد اما نظرات اصلاحی زیادی از واحدها درخصوص اجرای این آیین نامه به سازمان مرکزی دانشگاهارائه شد.

وی افزود: آیین نامه ترم تابستانی دانشگاهآزاد مربوط به تمامی مقاطع تحصیلی از کاردانیتا دکتریتخصصی بود که بسیاری از واحدها تاکید داشتند ترم تابستانه برای مقطع دکتریتخصصی مفید نیست.

معاون آموزشی دانشگاهآزاد خاطرنشان کرد: ترم تابستان طی ۶ تا ۸ هفته برگزار می شود و کلاس ها بسیار فشرده است و باتوجه به اینکه دوره دکتری تخصصی به موضوع آموزش و پژوهش به طور همزمان توجه دارد بنابراین امکان این روند در تابستان محقق نخواهد شد.

حسین زاده لطفی اظهار داشت: بسیاری از واحدها معتقدند هستند که ترم تابستان نباید برای دوره دکتری تخصصی اجرا شود که درحال جمع بندی نظرات هستیم.

وی عنوان کرد: در آیین نامه جدید عنوان ترم تابستان به دوره تابستان تغییر خواهد کرد.

Leave comments

Your email address will not be published.