Archives

شورای ارتقای مهارتهای پژوهشی اساتید تشکیل شد
28 02-2016
شورای ارتقای مهارتهای پژوهشی اساتید تشکیل شد

معاون پژوهشی دانشگاه علامه گفت: شورای ارتقا مهارتهای پژوهشی اساتید در این دانشگاه راه اندازی شده که این شورا برای ارتقا فعالیت علمی و آموزشی اساتید این دانشگاه برنامه ریزی می کند. شجاع احمدوند گفت: فضای آموزش عالی کشور...

ادامه مطلب