Archives

۶ برنامه جدید برای نخبگان تصویب شد/ حمایت از پایان نامه‌ها
14 03-2016
۶ برنامه جدید برای نخبگان تصویب شد/ حمایت از پایان نامه‌ها

بنیاد ملی نخبگان در سال ۹۴ اقدام به بازبینی برنامه های خود با هدف نخبه شناسی، نخبه پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری کرد که در این راستا برخی آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه ها نیز بازنگری شدند. هدف بنیاد ملی نخبگان، طراحی...

ادامه مطلب