Archives

اعطای اعتبار پژوهشی ۲۰ میلیون تومانی به ۳۰۰ استاد  پزشکی
28 02-2016
اعطای اعتبار پژوهشی ۲۰ میلیون تومانی به ۳۰۰ استاد پزشکی

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از اعطای اعتبار پژوهشی ۲۰ میلیون تومانی به ۳۰۰ استاد برجسته علوم پزشکی خبر داد. دکتر شاهین آخوندزاده  افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از اساتید برجسته...

ادامه مطلب