Archives

روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان پزشکی
15 02-2016
روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان پزشکی

روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان پزشکی مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت درباره حوزه مشاوره گفت: آمار نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی زیاد و...

ادامه مطلب