Archives

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر در ایام نوروز
06 03-2016
تعطیلی خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر در ایام نوروز

تعطیلی خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر در ایام نوروز خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۲۶ اسفندماه و در ایام نوروز تعطیل می شوند. اداره امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق تقویم آموزشی این...

ادامه مطلب