Archives

یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه
20 02-2016
یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه

یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه وقتی پروپوزال تصویب شد و شما مطمئن شدید موضوع پایان نامه تان مشخص شده، وقت آن است که نوشتن تحقیق را شروع کنید. نگارش پایان نامه، یک کار گام به گام...

ادامه مطلب
دستور العمل نگارش پایان نامه
06 02-2016
دستور العمل نگارش پایان نامه

دستور العمل نگارش پایان نامه یک پایان نامه به ترتیب شامل بخشهای زیر می باشد : بسم ا… شناسنامه پایان نامه (طبق فرم پیوست) تائیدیه اعضای هیئت داوران حاضر در جلسه دفاع (طبق نمونه فرم پیوست ) تقدیم (در...

ادامه مطلب