Archives

مینی مغز برای مطالعه بیماری‌های نورولوژیک تولید شد
22 02-2016
مینی مغز برای مطالعه بیماری‌های نورولوژیک تولید شد

محققان در جان هاپکینز معتقدند که مینی مغز های کوچکی را ایجاد کرده اند که از نورون ها و سلول های مغز انسانی ساخته شده و می توانند در مقیاس بزرگ تر نیز تکرار شوند.  محققان معتقدند مینی مغز...

ادامه مطلب