Archives

پذیرش دانشجوی ارشد رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد
20 12-2016
پذیرش دانشجوی ارشد رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد

طی دو سال اخیر،دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجوی رشته های علوم پزشکی از طریق آزمون وزرات بهداشت کرده است. البته تعداد پذیرش های درج شده در این جدول صرفا مربوط به پذیرش دانشگاه آزاد از طریق آزمون وزارت...

ادامه مطلب