Archives

استفاده از چاپ سه بعدی برای بهبود کیفیت زندگی معلولان
06 03-2016
استفاده از چاپ سه بعدی برای بهبود کیفیت زندگی معلولان

گروهی از محققان در لهستان موفق به تولید داربست پوشیدنی ویژه دست شده اند که معلولان فلج خفیف در این عضو را به زندگی عادی باز می گرداند. این نوآوری با تکیه بر تازه ترین پیشرفتهای صورت گرفته در...

ادامه مطلب