تحقیقات تاریخی در پایان نامه نویسی چیست

موسسه سینا با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و ترجمه کتاب، مقالات از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی، چاپ کتاب ، مشاوره در انجام  مقالات  و  … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود.

تحقیقات تاریخی در پایان نامه نویسی
20 02-2016

تحقیقات تاریخی در پایان نامه نویسی چیست

آیا می دانید تحقیقات تاریخی در پایان نامه نویسی چیست؟ تحقیقات تاریخی یکی از روش های مطمئن پژوهش است که در بسیاری از رشته ها به کار محقق می آید.

تحقیقات تاریخی مربوط به مطالعات گذشتگان نیست بلکه محقق در این روش پس از مطالعه اسناد و بررسی مدارک لازم به تجزیه و تحلیل ، تفسیر و توصیف ها پدیده ها و رویدادهای اجتماعی در یک بازه ی زمانی مشخص می پردازد و زمانهای معینی از اتفاقات را نسبت به وقوع قبل و بعد از یک حادثه اجتماعی تجزیه و تحلیل می کند .

ولی این نوع تحقیقات بزرگترین معایبی که دارد این است که محقق براحتی به بعضی از اطلاعات مورد نیاز نمی تواند دسترسی پیدا کند و ناچار است کمبود اطلاعات خود را از طریق حدس گمان و بعضی از نقل ها و قول ها و تفسیر پر کند .

این موضوع هم باعث می شود که ارزش علمی محقق با نگاه شک و تردید مخاطبان مواجه شود.

  • نحوه استخراج مقاله | آموزش استخراج مقاله از پایان نامه
  • چگونه موضوع پايان نامه خود را انتخاب كنيم؟
  • پایان نامه های کاربردی برای تجاری سازی شدن حمایت می‌شوند
  • دسترسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی به بیش از ۵ هزار پایان نامه
  • یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه
  • Leave comments

    Your email address will not be published.

    تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.