توليد طلا از باکتری توسط دانشمند ايرانی: کيمياگری ميکروبی

موسسه سینا با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و ترجمه کتاب، مقالات از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی، چاپ کتاب ، مشاوره در انجام  مقالات  و  … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود.

14 12-2016

توليد طلا از باکتری توسط دانشمند ايرانی: کيمياگری ميکروبی

دانشمند ايرانی دانشگاه ميشيگان موفق به استفاده از نوعی باکتری برای توليد طلای جامد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در اين يافته کاظم کاشفی و همکارانش باکتری ای کشف کرده اند که توانايی مقاومت در برابر مواد سمی دارد و می تواند طلای 24 قيراط (عيار) توليد کند.

اين پژوهشگران دريافته اند باکتری مقاوم به فلز Cupriavidus metallidurans می تواند در غلظت های زيادی از کلريد طلا و يا طلای مايع را رشد کند. اين ترکيب نوعی ماده شيميايی است که در طبيعت يافت می شود.

محققان به تقليد از فرايندی که به اعتقاد آنها در طبيعت روی می دهد، اين باکتری را با ميزان زيادی کلريد طلا تغذيه کردند. طی يک هفته باکتری اين ماده سمی را به تکه ای از طلا تبديل کرد.

کاظم کاشفی استاديار ميکروبيولوژی و ژنتيک مولکولی دراين باره گفت: کيمياگری ميکروبی کاری است که ما انجام داديم، يعنی توليد طلای ارزشمند  از چيزی که هيچ ارزشی ندارد.

در اين کار هنرمندانه محققان از ترکيب زيست فناوری، هنر و کيمياگری برای تبديل طلای مايع به طلای جامد 24 قيراط استفاده کردند.

در واقع ترکيبی که موجب توليد اين طلا می شود شامل يک آزمایشگاه قابل حمل از سخت افزار طلاداده شده 24 قيراطی، يک زيست راکتور شيشه ای و باکتری است.

اين کار در رقابت هنر سايبری Prix Ars Electronica اتريش به نمایش گذاشته شد.

بااين حال آدام براون استاديار هنر الکترونيک دانشگاه ميشيگان می گويد اميد نداشته باشيد که اين فرايند بتواند از چيزهای به درد نخور، معادنی از طلا برای شما به ارمغان بياورد چرا که اين فرايند در مقياس بزرگ بسيار پرهزينه است.


بيورآکتور طراحی شده توسط دکتر کاشفی و همکارانش جهت توليد طلای 24 عيار بوسيله باکتری کوپرياويدوس
?منبع

Leave comments

Your email address will not be published.

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.