لیست مجلات تقلبی

موسسه سینا با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و ترجمه کتاب، مقالات از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی، چاپ کتاب ، مشاوره در انجام  مقالات  و  … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود.

21 12-2015

لیست مجلات تقلبی

لیست مجلات تقلبی

هشدار در مورد مجلات تقلبی

بعضی از مشتریان برای واریز دلار خود به ما مراجعه کردند که اکسپت مقاله را خودشان دریافت کرده بودند اما ما بعد از چک کردن مجله مربوطه متوجه تقلبی بودن مجله شدیم بهمین دلیل اگر شما هم برای ژورنالی اقدام کردید می توانید قبل از واریز دلار در مورد تقلبی بودن مجله با ایمیل های موسسه مکاتبه کنید. در زیر تعدادی از مجلات تقلبی را می توانید به همراه لینکشان ملاحظه کنید

اسم ژورنال جعل شده، سایت جعلی

www.martinia.com   –   Martinia   – ISSN: 0297-0902

www.ivic-gob.org     –    Interciencia

WALIA Journal      –         www.waliaj.com

Web of Information and Workflow Output Report, WIWO REPORT  –   www.web-journal.com

Mexican journal of international studies

CAHIERS DES SCIENCES NATURELLES

Doriana

Natura

Mexico journal of multidisciplinary sciences

http://revistas-academicas.com/

Magnt research library

http://brisjast.com/

JOURNAL_SCIENCE_APPLICATIONS

naukpublication.org/index.php/

Tekstil Journal    –    www.tekstiljournal.org

PRAEPARATOR    –    www.pra.tomaspubs.com/

Science Series Data Report    –    www.ssdr.sciencerecord.com/

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

http://behaviorsciences.com/

Bradleya Journal

http://www.britishedu.org.uk/

Philippine Scientist Journal

http://psc.tomaspubs.com/

Mitteilungen Klosterneuburg

http://mitt-klosterneuburg.com/

Politica Economica    –    www.pe.tomaspubs.com/

Texas Journal sciences   –   www.texasjournalofscience.org/

Chemical Modelling Journal   –    www.chm.tomaspubs.com/

EDUCATION JOURNAL     –    www.tomaspubs.com/ej.htm

Chemical and Process Engineering     –    www.processengineering.net/

Ciência e Técnica Vitivinícola     –     www.ciencia-e-tecnica.org/

Nautilus    –     www.nautilusjournal.net/

Recent Science     –     www.recentscience.org/

Vitae Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica    –     www.vitae-udea.org/

SYLWAN   –    www.sylwan.ibles.org/

Emergencias (ISSN: 1137-6821)

http://www.sanidadediciones.com/

CADMO” (Giornale italiano di Pedagogia sperimentale) (English:  Italian Journal of Experimental Pedagogy

http://cadmo.org/

CHIMICA, AGROCHIMICA      –     www.agcjournal.org/

Journal of Technology   –    www.jotechno.com/

Scientia Guaianae   –   www.scientiaguaianae.org

Ciencia e tecnica vitivinicola

www.ciencia-e-tecnica.org

http://jkljournal.org/en/

http://www.penseejournal.com/

http://ayer.netne.net

 

Leave comments

Your email address will not be published.

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.