مجلات معتبر ISI ؛ ISC و علمی پژوهشی داخلی

موسسه سینا با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و ترجمه کتاب، مقالات از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی، چاپ کتاب ، مشاوره در انجام  مقالات  و  … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود.

27 03-2017

مجلات معتبر ISI ؛ ISC و علمی پژوهشی داخلی

موسسه سینااین امکان را برای شما فرهیختگان عزیز فراهم نموده است تا راحتر به  لیست تمامی مجلات معتبرISI,ISC,وعلمی پژوهشی داخلی دستیبابی داشته باشید.

لیست مجلات ISI

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master

لیست مجلات ISC

http://mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx?Cond=0

  لیست مجلات معتبر داخلی به تفکیک رشته و ارزیابی آنها

http://journals.msrt.ir/

Leave comments

Your email address will not be published.

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.