پرداخت مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج/ اعلام برنامه سال۹۵

موسسه سینا با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و ترجمه کتاب، مقالات از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی، چاپ کتاب ، مشاوره در انجام  مقالات  و  … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود.

مقرری دانشجویان بورسیه
06 03-2016

پرداخت مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج/ اعلام برنامه سال۹۵

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج تا پایان سال جاری پرداخت شد.

مجتبی صدیقی  با اشاره به پرداخت مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور گفت: مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج همه تا پایان سال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: حتی کارهای اداری مربوط به مقرری ۶ ماه اول سال ۹۵ دانشجویان بورسیه نیزانجام گرفته است تا این ارز هر چه زودتر به دست دانشجویان بورسیه خارج از کشور برسد.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در زمینه مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیه داخل و خارج مشکلی وجود نداشته و عقب نیسیتم.

وی در خصوص افزایش مقرری دانشجویان بورسیه در سال ۹۵ نیز گفت: افزایش مقرری دانشجویان بورسیه هر دو تا سه سال، یک‌بار براساس تورم موجود انجام می شود. امسال نیز این مساله درحال بررسی است و هنوز مشخص نشده است.

صدیقی یادآور شد: البته افزایش مقرری برای سال جاری نبوده بلکه برای سال آینده در صورتی که نیاز باشد اجرایی خواهد شد.

Leave comments

Your email address will not be published.

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.