لیست مجلات ISI بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
  • نویسنده: ادمین
  • تاریخ انتشار: 27 دي 1396
  • نمایش: 249
لیست مجلات ISI بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

در سایت سینا راهنماهای مختلفی درخصوص روشهای انتخاب نشریات علمی ISIمنتشرشده است. این راهنماها بصورت تصویری مراحل انتخاب نشریات را به شما آموزش می دهد. پس از انتخاب نشریات نیز میتوانید اعتبار آن را به روش بخش "نحوه بررسی اعتبار مجلات " ISIتوضیح داده شده .

"لیست مجلات ISI بیوشیمی و بیولوژی مولکولی"

انتشار لیست  مجلات 2017 ISI در وب سایت سینا
.1دسترسی به این لیست رایگان است.
 .2اساتید ودانشجویان می توانند با انتخاب رشته تحصیلی خود، به لیست نشریات مورد نظر خوددسترسی داشته باشند.
.3 مجلات بصورت دسته بندی شده بر اساس رشته های مختلف تفکیک شده اند.
.4لیست مجلات قرار داده شده در سایت سینا، مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت می باشند.
در سایت سینا راهنماهای مختلفی درخصوص روشهای انتخاب نشریات علمی ISIمنتشرشده است. این راهنماها بصورت تصویری مراحل انتخاب نشریات را به شما آموزش می دهد. پس از انتخاب نشریات نیز میتوانید اعتبار آن را به روش بخش "نحوه بررسی اعتبار مجلات " ISIتوضیح داده شده است،بررسی نمایید.
نحوه انتخاب  مجلات از طریق Scopus
فرهیختگان گرامی برای دسترسی به Scopusو دسترسی به  نشریات Scopusاز سایت SCImagojr استفاده نمایید.
نحوه انتخاب مجلات از طریق ISI
بهترین راه برای انتخاب مجلات ISIمراجعه مستقیم به سایت موسسه اطلاعات علمی تامسون ISIمی باشد
که می توانید از بخش های مختلف جهت جستجو و انتخاب نشریات بهره ببرید .
خدمات موسسه سینا برای شما شامل:
·پذیرش و چاپ مقالات علمی ISI
· دسترسی به نحوه پذیرش و چاپ مقالات ISI
·مشاهده جدیدترین مجلات موجود در بلک لیست دانشگاه ازاد ووزارت علوم
·ترجمه فوق تخصصی به زبان های مختلف و رشته های مختلف
·ترجمه، ویرایش و چاپ کتاب
·افزایش اچ ایندکس
مشاهده لیست مجلات ایمپکت دار سال 2017


لیست مجلات 2017 ISIمختص رشته بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

SCIENCE CITATION INDEX - BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY - JOURNAL LIST 
Total journals: 197

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY

Monthly ISSN: 1399-0047

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ADVANCES IN CARBOHYDRATE CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY

Irregular ISSN: 0065-2318

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

ADVANCES IN MICROBIAL PHYSIOLOGY

Irregular ISSN: 0065-2911

ACADEMIC PRESS LTD-ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL ROAD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

ADVANCES IN PROTEIN CHEMISTRY AND STRUCTURAL BIOLOGY

Annual ISSN: 1876-1623

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET. SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 1044-1549

AMER THORACIC SOC, 25 BROADWAY, 18 FL, NEW YORK, USA, NY, 10004

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

AMINO ACIDS

Bimonthly ISSN: 0939-4451

SPRINGER WIEN, SACHSENPLATZ 4-6, PO BOX 89, WIEN, AUSTRIA, A-1201

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

AMYLOID-JOURNAL OF PROTEIN FOLDING DISORDERS

Quarterly ISSN: 1350-6129

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ANALYTICAL BIOCHEMISTRY

Semimonthly ISSN: 0003-2697

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B S. STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY

Annual ISSN: 0066-4154

ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO ALTO, USA, CA, 94303-0897

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING

Biweekly ISSN: 1523-0864

MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

APOPTOSIS

Monthly ISSN: 1360-8185

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY

Semimonthly ISSN: 0273-2289

HUMANA PRESS INC, 999 RIVERVIEW DRIVE SUITE 208, TOTOWA, USA, NJ, 07512

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS

Semimonthly ISSN: 0003-9861

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY

Monthly ISSN: 0739-4462

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS

Weekly ISSN: 0006-291X

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHEMICAL JOURNAL

Semimonthly ISSN: 0264-6021

PORTLAND PRESS LTD, CHARLES DARWIN HOUSE, 12 ROGER STREET, LONDON, ENGLAND, WC1N 2JU

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS

Bimonthly ISSN: 0300-5127

PORTLAND PRESS LTD, CHARLES DARWIN HOUSE, 12 ROGER STREET, LONDON, ENGLAND, WC1N 2JU

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY

Bimonthly ISSN: 0305-1978

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

BIOCHEMISTRY

Weekly ISSN: 0006-2960

AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY-BIOCHIMIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE

Bimonthly ISSN: 0829-8211

CANADIAN SCIENCE PUBLISHING, NRC RESEARCH PRESS, 65 AURIGA DR, SUITE 203, OTTAWA, CANADA, ON, K2E 7W6

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHEMISTRY-MOSCOW

Monthly ISSN: 0006-2979

MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013-1578

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS

Monthly ISSN: 0005-2728

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES

Monthly ISSN: 0005-2736

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENE REGULATORY MECHANISMS

Monthly ISSN: 1874-9399

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS

Monthly ISSN: 0304-4165

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS

Monthly ISSN: 1388-1981

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE

Monthly ISSN: 0925-4439

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH

Monthly ISSN: 0167-4889

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS

Monthly ISSN: 1570-9639

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER

Quarterly ISSN: 0304-419X

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCHIMIE

Monthly ISSN: 0300-9084

ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOCONJUGATE CHEMISTRY

Monthly ISSN: 1043-1802

AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOELECTROCHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 1567-5394

ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

BIOESSAYS

Monthly ISSN: 0265-9247

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

BIOLOGICAL CHEMISTRY

Monthly ISSN: 1431-6730

WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN, GERMANY, D-10785

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH

Semimonthly ISSN: 0163-4984

HUMANA PRESS INC, 999 RIVERVIEW DRIVE SUITE 208, TOTOWA, USA, NJ, 07512

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOMACROMOLECULES

Monthly ISSN: 1525-7797

AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY

Monthly ISSN: 0269-3879

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOMETALS

Bimonthly ISSN: 0966-0844

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY

Semimonthly ISSN: 0968-0896

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOORGANIC CHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 0045-2068

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

BIOPHYSICAL CHEMISTRY

Monthly ISSN: 0301-4622

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

BIOPOLYMERS

Semimonthly ISSN: 0006-3525

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Monthly ISSN: 0916-8451

TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOTECHNIQUES

Monthly ISSN: 0736-6205

BIOTECHNIQUES OFFICE, 52 VANDERBILT AVE, NEW YORK, USA, NY, 10017

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 0885-4513

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CARBOHYDRATE RESEARCH

Semimonthly ISSN: 0008-6215

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

CELL

Biweekly ISSN: 0092-8674

CELL PRESS, 600 TECHNOLOGY SQUARE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02139

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION

Bimonthly ISSN: 0263-6484

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CELL COMMUNICATION AND ADHESION

Bimonthly ISSN: 1541-9061

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

CELL DEATH AND DIFFERENTIATION

Monthly ISSN: 1350-9047

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0145-5680

C M B ASSOC, 40 AVENUE RECTEUR PINEAU, BAT MECANIQUE, POITIERS, FRANCE, 86022

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES

Semimonthly ISSN: 1420-682X

SPRINGER BASEL AG, PICASSOPLATZ 4, BASEL, SWITZERLAND, 4052

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

CHEMBIOCHEM

Semimonthly ISSN: 1439-4227

WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, WEINHEIM, GERMANY, D-69469

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN

Monthly ISSN: 1747-0277

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS

Semimonthly ISSN: 0009-2797

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CHEMISTRY & BIOLOGY

Monthly ISSN: 1074-5521

CELL PRESS, 600 TECHNOLOGY SQUARE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02139

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS

Bimonthly ISSN: 0009-3084

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CHROMOSOMA

Bimonthly ISSN: 0009-5915

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

CHROMOSOME RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0967-3849

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY

Monthly ISSN: 1095-6433

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 1096-4959

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY

Monthly ISSN: 1532-0456

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY D-GENOMICS & PROTEOMICS

Quarterly ISSN: 1744-117X

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 1040-9238

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

CURRENT BIOLOGY

Semimonthly ISSN: 0960-9822

CELL PRESS, 600 TECHNOLOGY SQUARE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02139

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY

Biweekly ISSN: 0929-8673

BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, EXECUTIVE STE Y-2, PO BOX 7917, SAIF ZONE, SHARJAH, U ARAB EMIRATES, 1200 BR

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CURRENT OPINION IN CHEMICAL BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 1367-5931

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY

Bimonthly ISSN: 0957-9672

LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, TWO COMMERCE SQ, 2001 MARKET ST, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

CURRENT OPINION IN STRUCTURAL BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0959-440X

CURRENT BIOLOGY LTD, 84 THEOBALDS RD, LONDON, ENGLAND, WC1X 8RR

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

CYTOKINE

Monthly ISSN: 1043-4666

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS

Bimonthly ISSN: 1359-6101

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

DNA AND CELL BIOLOGY

Monthly ISSN: 1044-5498

MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

EMBO JOURNAL

Semimonthly ISSN: 0261-4189

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

EMBO REPORTS

Monthly ISSN: 1469-221X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ESSAYS IN BIOCHEMISTRY

Annual ISSN: 0071-1365

PORTLAND PRESS LTD, 59 PORTLAND PL, LONDON, ENGLAND, W1N 3AJ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

EUROPEAN CYTOKINE NETWORK

Quarterly ISSN: 1148-5493

JOHN LIBBEY EUROTEXT LTD, 127 AVE DE LA REPUBLIQUE, MONTROUGE, FRANCE, 92120

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS

Monthly ISSN: 1018-4813

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE

Monthly ISSN: 1226-3613

NATURE PUBLISHING GROUP, 75 VARICK ST, 9TH FLR, NEW YORK, USA, NY, 10013-1917

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

EXTREMOPHILES

Bimonthly ISSN: 1431-0651

SPRINGER JAPAN KK, CHIYODA FIRST BLDG EAST, 3-8-1 NISHI-KANDA, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, 101-0065

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

FASEB JOURNAL

Monthly ISSN: 0892-6638

FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, USA, MD, 20814-3998

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

FEBS JOURNAL

Semimonthly ISSN: 1742-464X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

FEBS LETTERS

Semimonthly ISSN: 0014-5793

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE

Semimonthly ISSN: 0891-5849

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

FREE RADICAL RESEARCH

Monthly ISSN: 1071-5762

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

GENE THERAPY

Monthly ISSN: 0969-7128

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS

Quarterly ISSN: 0231-5882

GENERAL PHYSIOL AND BIOPHYSICS, INST OF MOLEC PHYSIOL GENETICS SLOVAK ACAD OF SCI VLARSKA 5, BRATISLAVA, SLOVAKIA, 83334

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

GENES & GENETIC SYSTEMS

Bimonthly ISSN: 1341-7568

GENETICS SOC JAPAN, NATIONAL INST GENETICS YATA 1111, MISHIMA, SHIZUOKA-KEN, JAPAN, 411-8540

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

GENOME RESEARCH

Monthly ISSN: 1088-9051

COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, PUBLICATIONS DEPT, 1 BUNGTOWN RD, COLD SPRING HARBOR, USA, NY, 11724

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

GLYCOBIOLOGY

Monthly ISSN: 0959-6658

OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD, CARY, USA, NC, 27513

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

GLYCOCONJUGATE JOURNAL

Monthly ISSN: 0282-0080

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

HUMAN MOLECULAR GENETICS

Biweekly ISSN: 0964-6906

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 0965-1748

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

INSECT MOLECULAR BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0962-1075

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY

Monthly ISSN: 1357-2725

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES

Monthly ISSN: 0141-8130

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY

Irregular ISSN: 1937-6448

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

IUBMB LIFE

Monthly ISSN: 1521-6543

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF BIOCHEMISTRY

Monthly ISSN: 0021-924X

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

Weekly ISSN: 0021-9258

AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, USA, MD, 20814-3996

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 0949-8257

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR

Monthly ISSN: 0925-2738

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS

Monthly ISSN: 0739-1102

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY

Monthly ISSN: 0730-2312

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY

Monthly ISSN: 0098-0331

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY

Bimonthly ISSN: 0891-0618

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN

Monthly ISSN: 0920-654X

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 1475-6366

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 0145-8884

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY

Monthly ISSN: 0162-0134

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF INTERFERON AND CYTOKINE RESEARCH

Monthly ISSN: 1079-9907

MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF LIPID RESEARCH

Monthly ISSN: 0022-2275

AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, USA, MD, 20814-3996

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY

Monthly ISSN: 0022-2631

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY

Semimonthly ISSN: 0022-2836

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC

Monthly ISSN: 1381-1177

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION

Monthly ISSN: 0022-2844

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING

Bimonthly ISSN: 1093-3263

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE

Monthly ISSN: 0895-8696

HUMANA PRESS INC, 999 RIVERVIEW DRIVE SUITE 208, TOTOWA, USA, NJ, 07512

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION

Monthly ISSN: 0952-3499

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY

Semimonthly ISSN: 0022-3042

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY

Monthly ISSN: 0955-2863

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE

Monthly ISSN: 1075-2617

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY

Monthly ISSN: 1011-1344

ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF RECEPTORS AND SIGNAL TRANSDUCTION

Quarterly ISSN: 1079-9893

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 0960-0760

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY

Monthly ISSN: 1047-8477

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY

Quarterly ISSN: 0946-672X

ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

LIPIDS

Monthly ISSN: 0024-4201

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

LUMINESCENCE

Bimonthly ISSN: 1522-7235

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MACROMOLECULAR BIOSCIENCE

Monthly ISSN: 1616-5187

WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, WEINHEIM, GERMANY, D-69469

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

MAMMALIAN GENOME

Monthly ISSN: 0938-8990

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MATRIX BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0945-053X

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

METHODS

Monthly ISSN: 1046-2023

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

METHODS IN ENZYMOLOGY

Irregular ISSN: 0076-6879

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY

Monthly ISSN: 0166-6851

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY

Semimonthly ISSN: 0270-7306

AMER SOC MICROBIOLOGY, 1752 N ST NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036-2904

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR AND CELLULAR PROBES

Bimonthly ISSN: 0890-8508

ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION

Monthly ISSN: 0737-4038

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MOLECULAR BIOLOGY REPORTS

Monthly ISSN: 0301-4851

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR BIOSYSTEMS

Monthly ISSN: 1742-206X

ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR CARCINOGENESIS

Monthly ISSN: 0899-1987

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR CELL

Semimonthly ISSN: 1097-2765

CELL PRESS, 600 TECHNOLOGY SQUARE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02139

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR ECOLOGY

Semimonthly ISSN: 0962-1083

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS

Monthly ISSN: 1617-4615

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM

Monthly ISSN: 1096-7192

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR IMMUNOLOGY

Monthly ISSN: 0161-5890

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR MEDICINE

Bimonthly ISSN: 1076-1551

FEINSTEIN INST MED RES, 350 COMMUNITY DR, MANHASSET, USA, NY, 11030

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Clinical Medicine

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR MEMBRANE BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0968-7688

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR MICROBIOLOGY

Semimonthly ISSN: 0950-382X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION

Monthly ISSN: 1055-7903

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS

Monthly ISSN: 0894-0282

AMER PHYTOPATHOLOGICAL SOC, 3340 PILOT KNOB ROAD, ST PAUL, USA, MN, 55121

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR PSYCHIATRY

Monthly ISSN: 1359-4184

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT

Monthly ISSN: 1040-452X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY

Monthly ISSN: 1744-4292

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULAR VISION

Irregular ISSN: 1090-0535

MOLECULAR VISION, C/O JEFF BOATRIGHT, LAB B, 5500 EMORY EYE CENTER, 1327 CLIFTON RD, N E, ATLANTA, USA, GA, 30322

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

MOLECULES AND CELLS

Monthly ISSN: 1016-8478

KOREAN SOC MOLECULAR & CELLULAR BIOLOGY, 635-4, YUCKSAM-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 135-703

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NATURAL PRODUCT REPORTS

Monthly ISSN: 0265-0568

ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

NATURE CHEMICAL BIOLOGY

Monthly ISSN: 1552-4450

NATURE PUBLISHING GROUP, 75 VARICK ST, 9TH FLR, NEW YORK, USA, NY, 10013-1917

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NATURE MEDICINE

Monthly ISSN: 1078-8956

NATURE PUBLISHING GROUP, 75 VARICK ST, 9TH FLR, NEW YORK, USA, NY, 10013-1917

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Clinical Medicine

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 1545-9993

NATURE PUBLISHING GROUP, 75 VARICK ST, 9TH FLR, NEW YORK, USA, NY, 10013-1917

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NEUROCHEMICAL RESEARCH

Monthly ISSN: 0364-3190

SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL

Semimonthly ISSN: 0197-0186

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 1089-8603

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NUCLEIC ACID THERAPEUTICS

Bimonthly ISSN: 2159-3337

MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

NUCLEIC ACIDS RESEARCH

Semimonthly ISSN: 0305-1048

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ONCOGENE

Weekly ISSN: 0950-9232

NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PEPTIDES

Monthly ISSN: 0196-9781

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY

Monthly ISSN: 0048-3575

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES

Monthly ISSN: 1474-905X

ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences

BIOSIS Previews

PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0031-8655

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PHYTOCHEMISTRY

Semimonthly ISSN: 0031-9422

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PLANT CELL

Monthly ISSN: 1040-4651

AMER SOC PLANT BIOLOGISTS, 15501 MONONA DRIVE, ROCKVILLE, USA, MD, 20855

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PLANT MOLECULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 0167-4412

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PLANT SCIENCE

Semimonthly ISSN: 0168-9452

ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PLOS BIOLOGY

Monthly ISSN: 1545-7885

PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 1160 BATTERY STREET, STE 100, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94111

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

Zoological Record

BIOSIS Previews

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY

Bimonthly ISSN: 1082-6068

TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PROCESS BIOCHEMISTRY

Monthly ISSN: 1359-5113

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY

Monthly ISSN: 0079-6107

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

PROGRESS IN LIPID RESEARCH

Quarterly ISSN: 0163-7827

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

PROGRESS IN MOLECULAR BIOLOGY AND TRANSLATIONAL SCIENCE

Irregular ISSN: 1877-1173

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS

Bimonthly ISSN: 0952-3278

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PROTEIN ENGINEERING DESIGN & SELECTION

Monthly ISSN: 1741-0126

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION

Monthly ISSN: 1046-5928

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PROTEIN SCIENCE

Monthly ISSN: 0961-8368

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS

Monthly ISSN: 0887-3585

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

PROTEOMICS

Semimonthly ISSN: 1615-9853

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

REVIEWS OF PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY

Irregular ISSN: 0303-4240

SPRINGER-VERLAG BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3, BERLIN, GERMANY, D-14197

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

RNA

Monthly ISSN: 1355-8382

COLD SPRING HARBOR LAB PRESS, PUBLICATIONS DEPT, 1 BUNGTOWN RD, COLD SPRING HARBOR, USA, NY, 11724

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

STEROIDS

Monthly ISSN: 0039-128X

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

STRUCTURE

Monthly ISSN: 0969-2126

CELL PRESS, 600 TECHNOLOGY SQUARE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02139

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

TRANSGENIC RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0962-8819

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES

Monthly ISSN: 0968-0004

ELSEVIER SCIENCE LONDON, 84 THEOBALDS RD, LONDON, ENGLAND, WC1X 8RR

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

TRENDS IN MICROBIOLOGY

Monthly ISSN: 0966-842X

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE

Monthly ISSN: 1471-4914

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Clinical Medicine

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

VITAMINS AND HORMONES

Irregular ISSN: 0083-6729

ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

BIOSIS Previews

BIOSIS Reviews Reports And Meetings

YEAST

Monthly ISSN: 0749-503X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES

Bimonthly ISSN: 0939-5075

VERLAG Z NATURFORSCH, POSTFACH 2645, TUBINGEN, GERMANY, 72016

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Current Contents - Life Sciences

BIOSIS Previews

 

نظرات کاربران
نام شما:
ایمیل:
نظر:

مشاوره رایگان ثبت مقاله

برای دریافت مشاوره رایگان ثبت مقاله و ژورنال ها با ما تماس بگیرید

تلفن ثابت: 04133250787
تلفن همراه : ۰۹۱۴۹۷۲۴۵۲۲
ایمیل: [email protected]
  نسخه جدید وبسایت     کلیک کنید