Archives

دانشگاه الزهرا دانشجوی دکتری بدون آزمون می گیرد
02 03-2016
دانشگاه الزهرا دانشجوی دکتری بدون آزمون می گیرد

دانشگاه الزهرا(س) برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس سهمیه استعدادهای درخشان می پذیرد. دانشگاه الزهرا(س) برنامه دارد طبق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری بودن آزمون در مقطع دکتری برای...

ادامه مطلب
آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور برگزار شد
20 02-2016
آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور برگزار شد

آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور در رشته ریاضی، فیزیک، کامپیوتر، زیست شناسی، شیمی، نجوم و اخترفیزیک و ادبی برگزار شد حسن ساعی دهقان – معاون دانش پژوهان جوان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با...

ادامه مطلب