Archives

۶ برنامه جدید برای نخبگان تصویب شد/ حمایت از پایان نامه‌ها
14 03-2016
۶ برنامه جدید برای نخبگان تصویب شد/ حمایت از پایان نامه‌ها

بنیاد ملی نخبگان در سال ۹۴ اقدام به بازبینی برنامه های خود با هدف نخبه شناسی، نخبه پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری کرد که در این راستا برخی آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه ها نیز بازنگری شدند. هدف بنیاد ملی نخبگان، طراحی...

ادامه مطلب
شورای ارتقای مهارتهای پژوهشی اساتید تشکیل شد
28 02-2016
شورای ارتقای مهارتهای پژوهشی اساتید تشکیل شد

معاون پژوهشی دانشگاه علامه گفت: شورای ارتقا مهارتهای پژوهشی اساتید در این دانشگاه راه اندازی شده که این شورا برای ارتقا فعالیت علمی و آموزشی اساتید این دانشگاه برنامه ریزی می کند. شجاع احمدوند گفت: فضای آموزش عالی کشور...

ادامه مطلب