Archives

اصول مقاله نویسی
06 02-2016
اصول مقاله نویسی

اصول مقاله نویسی مقاله نویسی مقاله درلغت به معنای گفتار،مبحث،سخن،قول و فصلی از کتاب یارساله آمده است و درفرهنگ معین یکی از معانی این کلمه رانوشته ای دانسته شده که درباره ی موضوعی نویسند. پیشینه ی مقاله نویسی درزبان...

ادامه مطلب
خواندن سریع مقاله به چه روش هایی میتواند انجام گیرد؟!
05 02-2016
خواندن سریع مقاله به چه روش هایی میتواند انجام گیرد؟!

روش های خواندن سریع مقاله بسیاری از دانشجویان و محققان از تحقیقات کتابخانه ای و جمع آوری تاریخچه ی موضوع گریزانند. کابوسی که ما از آن فرار می کنیم و این فرار نیز خود کابوسی دیگر برایمان به همراه...

ادامه مطلب
۱۵ راز موفقیت محققان حرفه ای
05 02-2016
۱۵ راز موفقیت محققان حرفه ای

تا موضوع مناسب و جدیدی انتخاب نکنید عملاً هیچ کاری انجام نداده اید. مهم ترین گام برای شروع یک کار پژوهشی داشتن یک موضوع است، و انتخاب موضوع هم تکنیک های خاصی دارد. لازم است قبل از انتخاب نهایی...

ادامه مطلب