Archives

روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان پزشکی
15 02-2016
روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان پزشکی

روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان پزشکی مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت درباره حوزه مشاوره گفت: آمار نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی زیاد و...

ادامه مطلب
تصویربرداری از جریان خون انسان با نانورادیوداروها میسر شد
15 02-2016
تصویربرداری از جریان خون انسان با نانورادیوداروها میسر شد

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پژوهشگران مرکز تحقیقات پزشکی مشهد، نمونه های آزمایشگاهی رادیو دارویی را طراحی کرده اند که تصویر برداری از جریان خون انسان را امکان پذیر می کند. در سال های اخیر، با توسعه‌ پزشکی...

ادامه مطلب