Archives

شناسایی پایه ای ترین شکل سلول های بنیادی خونی
29 02-2016
شناسایی پایه ای ترین شکل سلول های بنیادی خونی

محققان مدرسه پزشکی دانشگاه استنفورد موفق شدند، مارکری که می تواند پایه ترین شکل سلول های بنیادی خونی را شناسایی کند، بیابند.  محققان مدرسه پزشکی دانشگاه استنفورد، مارکر سلولی منحصربفردی را شناسایی کردند که به آن ها اجازه می...

ادامه مطلب
بازار۱۷میلیاردی سلولهای بنیادی/ انواع درمانهای سلولی در ایران
29 02-2016
بازار۱۷میلیاردی سلولهای بنیادی/ انواع درمانهای سلولی در ایران

حوزه سلول های بنیادی در۲۰ سال اخیر در کشور ما تحول شگرفی داشته به طوریکه می توان در آینده روی اقتصاد این حوزه حساب باز کرد و آن را به عنوان مزیت نسبی کشور به حساب آورد. بدن انسان...

ادامه مطلب