Archives

ليست مجلات بلاک شده…
نويسندگان، ناشران و مجلات جعلی و نامعتبر
13 12-2016
نويسندگان، ناشران و مجلات جعلی و نامعتبر

 با پيشرفت سريع و روز افزون در زمينه تکنولوژی و اينترنت، کلاهبرداری و سوء استفاده مالی از افراد در اين زمينه افزايش يافته و خدمات اينترنتی برخی مجلات علمی نيز از اين موارد جدا نمی باشند. بررسی در اين...

ادامه مطلب
مجلات جعلی را چگونه شناسایی کنیم؟؟
11 02-2016
مجلات جعلی را چگونه شناسایی کنیم؟؟

مجلات جعلی (hijacked journals) یا تقلبی(Fake) پدیده زشت ژورنالهاو مجلات جعلی یا تقلبی به یکی از معضلات جامعه علمی کشور تبدیل شده است. این پدیده که چند سالی از عمر آن می گذرد باعت گمراهی پژوهشگران و دانشجویان شده...

ادامه مطلب
ISI بودن یک مجله را چگونه تشخیص دهیم؟
11 02-2016
ISI بودن یک مجله را چگونه تشخیص دهیم؟

چگونه ISI بودن یک مجله را تشخیص دهیم؟ برای احراز  ISI بودن یک مجله نمیتوان تنها به گفته های خود مجله و یا افراد دیگر و خصوصا موسسات سودجو که اطلاعات غلط می دهند بسنده کرد. بنابراین دانشجویان باید...

ادامه مطلب