Archives

مبارزه با نوعی کم خونی با درمان تاخیر پیری
06 03-2016
مبارزه با نوعی کم خونی با درمان تاخیر پیری

محققان در مرکز تحقیقات CNIO موفق شدند درمانی جدید برای کم خونی آپلاستیک از انتقال ژن تلومراز به سلول های مغز استخوان با استفاده از ژن درمانی ارائه کنند.  کم خونی آپلاستیک یک بیماری خونی نادر و کشنده محسوب...

ادامه مطلب
کشف ۲ میکرو ارگانیسم جدید در دریاچه ارومیه
11 02-2016
کشف ۲ میکرو ارگانیسم جدید در دریاچه ارومیه

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با بیان اینکه نبض حیات میکروبی در تن نیمه جان دریاچه ارومیه می زند، گفت: محققان این مرکز موفق شدند دو میکروارگانیسم جدید را در این دریاچه کشف کنند. به نقل...

ادامه مطلب
پراستنادترین محققان سال 2015
04 02-2016
پراستنادترین محققان سال 2015

محققان پراستناد نمایانگر تاثیرگذارترین ذهن های علمی هستند. پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز هر ساله حدود سه هزار محقق را تحت عنوان پراستنادترین محققان اعلام می کند که جزو %1 برتر بیشترین استنادات در زمینه تخصصی و در...

ادامه مطلب