Archives

تحقیقات تاریخی در پایان نامه نویسی چیست
20 02-2016
تحقیقات تاریخی در پایان نامه نویسی چیست

آیا می دانید تحقیقات تاریخی در پایان نامه نویسی چیست؟ تحقیقات تاریخی یکی از روش های مطمئن پژوهش است که در بسیاری از رشته ها به کار محقق می آید. تحقیقات تاریخی مربوط به مطالعات گذشتگان نیست بلکه محقق...

ادامه مطلب
یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه
20 02-2016
یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه

یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه وقتی پروپوزال تصویب شد و شما مطمئن شدید موضوع پایان نامه تان مشخص شده، وقت آن است که نوشتن تحقیق را شروع کنید. نگارش پایان نامه، یک کار گام به گام...

ادامه مطلب