Archives

روش تحقیق توصیفی در پایان نامه نویسی
20 02-2016
روش تحقیق توصیفی در پایان نامه نویسی

در این مقاله، شرح مختصری از هر یک از فنون تحلیل داده ها یا روش های تحقیق ارائه می شود که اگر سؤالات یا فرضیه های شما به روش کمی نیاز داشت، بتوانید از آن استفاده کنید. مطمئناً، این...

ادامه مطلب
یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه
20 02-2016
یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه

یازده توصیه کاربردی، قبل از نگارش پایان نامه وقتی پروپوزال تصویب شد و شما مطمئن شدید موضوع پایان نامه تان مشخص شده، وقت آن است که نوشتن تحقیق را شروع کنید. نگارش پایان نامه، یک کار گام به گام...

ادامه مطلب