Archives

دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری بدون آزمون می گیرد
14 03-2016
دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری بدون آزمون می گیرد

دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس سهمیه استعدادهای درخشان می پذیرد. دانشگاه تربیت مدرس برنامه دارد طبق آیین نامه استعدادهای درخشان وزارت علوم در ۱۱۵ رشته دانشجوی بدون آزمون پذیرش کند. داوطلبان واجد...

ادامه مطلب
نحوه پذیرش دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی
13 03-2016
نحوه پذیرش دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی نحوه پذیرش دانشجو در دوره های دکتری برای سال ۹۵ را اعلام کرد. دانشگاه طباطبایی به منظور پذیرش دانشجو در مقطع دکتری و بر اساس نمره سنجش علمی(GRE) نمره آزمون ورودی دوره دکتری مورخ ۱۴...

ادامه مطلب
کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه تهران در دوره های مجازی و شبانه
06 03-2016
کاهش ظرفیت پذیرش دانشگاه تهران در دوره های مجازی و شبانه

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: باهدف کیفی سازی فعالیت های دانشگاه تهران ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های مجازی و شبانه این دانشگاه کاهش می یابد. حسین حسینی  گفت: میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاه براساس تعداد اعضای هیات...

ادامه مطلب
دانشگاه الزهرا دانشجوی دکتری بدون آزمون می گیرد
02 03-2016
دانشگاه الزهرا دانشجوی دکتری بدون آزمون می گیرد

دانشگاه الزهرا(س) برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس سهمیه استعدادهای درخشان می پذیرد. دانشگاه الزهرا(س) برنامه دارد طبق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری بودن آزمون در مقطع دکتری برای...

ادامه مطلب
صفر شدن ظرفیت برخی از رشته محل های دانشگاه آزاد پس از ممیزی
27 02-2016
صفر شدن ظرفیت برخی از رشته محل های دانشگاه آزاد پس از ممیزی

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: پس از اجرای مرحله دوم ممیزی رشته محل های این دانشگاه ظرفیت برخی از رشته محل ها در واحدهای دانشگاه آزاد برای مهر سال ۹۵ صفر خواهد شد. فرهاد حسین زاده لطفی  گفت: مرحله...

ادامه مطلب